Återkopplingen – The Reconnection

Ett uråldrigt hantverk för transformation – för att till fullo återkoppla Dig till din sanna kapacitet av energi, ljus, kraft och kärlek. Kroppens energipunkter och meridianlinjer kopplas samman med yttre meridianlinjer och energinätverk. Din inre röst klarnar och den själsliga guidningen fördjupas. Val blir lättare att fatta då ditt livssyfte klarnar och hela din existens lyfts och stärks.

Utförs endast en gång i livet, två sessioner med en natt emellan.

Rekommenderar 1-3 healingsessioner innan Återkopplingen genomförs.

Pris: 3 333 SEK / 333 EUR

Boka

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Background pattern